Konfirmasjon

Timeplan konfirmanter våren 2019 er lagt ut som egne dokumenter under.

Konfirmasjonskullet 2018-19 er godt i gang. Liste over vårens opplegg er sendt ut til foresatte pr. epost 14.12