Konfirmasjon

Vi som jobber med konfirmanter i Drøbak og Frogn ønsker å skape en aktiv konfirmasjonstid, med fokus på gode opplevelser og fellesskap for konfirmanten, vi er opptatt å skape rom for konfirmantenes egne refleksjoner, i forhold til egen identitet, tro og liv.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Det er flere ulike «linjer» man kan velge mellom som konfirmant i kirken vår, flere av dem er ukentlige tilbud for de som kunne tenke seg en aktiv konfirmant- tid i vårt fine ungdomsmiljø. Vi har konfirmasjon både på våren og på høsten.