Konfirmasjon

Konfirmasjonskullet 2018-19 starter med informasjonsmøte for foresatte torsdag 27.september kl.19 i Smia. Tirsdagene 9. og 16.oktober ønsker vi konfirmant m/foresatt velkommen til korte individuelle samtaler på Smia. Oversikt over tider kommer på informasjonsmøtet. Blir det vanskelig å få med foresatt kjører vi uansett samtalen med konfirmant. Vi tror det er fint å bli litt kjent før felles oppstart. Den skjer tirsdag 23/10 på Smia kl.15-17.15. Samme tid er det også samling 6/11, 20/11 og 04/12. Musikalkonfirmantene starter kl. 14.45. Det er sendt ut informasjon om disse tingene pr. epost 12.09. Det er fremdeles mulig å melde seg på om noen ikke har fått gjort det. Følg linken "Påmelding 2019" under

Konfirmasjonstiden er en del av kirkens dåpsopplæring. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». I løpet av et skoleår får man opplevelser, impulser og kunnskap man kan ta med seg videre i livet.

Det er flere ulike «linjer» man kan velge mellom som konfirmant i kirken vår, alle avsluttes med en fin og høytidelig seremoni i kirkene våre.  Vi har konfirmasjon både på våren og på høsten. Eksakte tider for den enkeltes konfirmasjonsgudstjeneste er klar til informasjonsmøtet.