Konfirmasjon

Timeplan konfirmanter høst 2018:Tirsdagene 23/10, 06/11, 20/11 og 04/12 på Smia kl.15-17.15.  Musikalkonfirmantene starter kl. 14.45 og har en halvtime for seg selv. De har og samlinger i tillegg 30.10, 13.11 og 27.11 15.30-17.30. Det er sendt ut informasjon om disse tingene pr. epost 12.09. Det er fremdeles mulig å melde seg på om noen ikke har fått gjort det. Følg linken "Påmelding 2019" under

Konfirmasjonstiden er en del av kirkens dåpsopplæring. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». I løpet av et skoleår får man opplevelser, impulser og kunnskap man kan ta med seg videre i livet.

Det er flere ulike «linjer» man kan velge mellom som konfirmant i kirken vår, alle avsluttes med en fin og høytidelig seremoni i kirkene våre.  Vi har konfirmasjon både på våren og på høsten. Eksakte tider for den enkeltes konfirmasjonsgudstjeneste er klar til informasjonsmøtet.