Pris til Enebakk for beste inngjerding av kirkegård

I en direktesendt overføring fra Molde kunne ansatte på kirkekontoret overvære prisutdeling til vår egen Arve Rustad etter å ha vunnet konkurransen for beste inngjerding og porter på en kirkegård. Arve er leder for kirkegårdsarbeiderne våre og har hatt faglig hovedansvar for stell og ivaretakelse av den flotte granhekken vår i en årrekke. Konkurransen var i regi av Norsk forening for kirkegårdskultur. Les videre for juryens begrunnelse:

Granhekken rundt Enebakk kirke

Enebakk kirke og deler av kirkegården er fra middelalderen, kirken er fra midten av 1100-tallet. Det gamle og det nye er vakkert bundet sammen og omkranset av en velstelt granhekk.  Det er sannsynlig at det opprinnelig var et steingjerde rundt middelalderkirkegården. På slutten av 1800-tallet var dette delvis erstattet av et stakittgjerde, med grinder til å binde hestene i på plassen nord for kirken.

På et bilde fra 1956 ser vi en godt etablert granhekk og det er sannsynlig at denne stammer fra ca 1920 – kanskje det er et 100-års jubileum i år!

 

Foto fra 1956 hentet fra heftet "Enebakk kirke" av Knut Grinde, 1996.

Kirkegården er utvidet i flere omganger, veien er lagt om og granhekken er endret deretter og har blitt nyetablert og fulgt de nye grensene av kirkegården. De delene av granhekken som ble stående i de gamle ytterkantene er erstattet med lavere og bladfellene hekker, for ikke å danne et skille som kunne ha blitt oppfattet som «gravlegging innenfor og utenfor» kirkegården.

Juryen la vekt på følgende i sin begrunnelse da de kåret hekken rundt Enebakk kirke og smijernsportene til landets vakreste innhegning av en kirkegård:

Hekken er 610 meter lang og omkranser hele gravplassen. Det er to innganger til gravplassen som kan åpnes/lukkes av smijernsporter. Æren for det helhetlige bildet av kirkegården må tilegnes landskapsarkitekt Anette Hougsrud for utvidelsen i 1984 og Landskapsarkitektfirmaet Grindaker AS for utvidelsen i 1997. De så heldigvis verdien av å videreføre en enhetlig og tradisjonell innhegning av kirkegården og en videreføring av tidligere tiders smijernsporter.

 

Smijernsport

Foto: Jostein Tegnér.

Lokal forankring og stedstilpasning

Granhekken har en 100-års tradisjon ved Enebakk kirke, og inngjerding med granhekk ses også på Bygdetunet som ligger ca 150 meter øst for kirken – her er en historisk akse fra Enebakk prestegård i vest, med kirken, den gamle skolen med bygninger fra Flatebygodset, til Bygdetunet i øst. Flere av gårdstunene i Enebakk er/har vært omkranset av granhekker.

Grana er en viktig del av Enebakks historie, og det er den vanlige grana Picea abies som er benyttet i granhekken. Fra bygdebøkene kan vi hente ut mye informasjon om hvor viktig betydning skogsdriften hadde for Enebakk i tidligere tider, hvor begrepene «fløting på Børtervanna», «Plankemarsjen» og cellulosefabrikken beskrives inngående i historiebøkene. Når granhekken i tillegg åpnes og stenges av smijernsporter er nok en del av Enebakks historie tatt med i anlegget. Smedene var produsenter av redskap og utstyr på gårdene, men de gjorde seg også flid med kunstsmiing av porter og gravminner på kirkegården. Flere av disse gamle smijernskorsene finnes fortsatt inne på middelalderkirkegården.

Estetisk utforming og høy kvalitet

Enebakk kirke er et viktig landemerke i Enebakk. Hekkens grense mot vest følger FV 120 og danner en funksjonell og ærverdig buffersone mot det høyreiste kirkebygget som er bygget på et høydedrag slik at den kan sees fra omgivelsene rundt. At bygget er viktig, forteller også stedsnavnet noe om: Kirkebygda.

Granhekken er godt synlig fra utsiden på fylkesveiene i alle himmelretninger, og også innsiden er godt synlig for alle besøkende på gravplassen. Gravplassen er svakt hellende med kirken sentrert på høyden, slik at hekken danner en klar avslutning av gravplassen i alle retninger.

Det er Arve Rustad som har hovedansvaret for den velstelte granhekken. Han har satt sin ære i årlig klipp og stell, med litt gjødsel hver vår og nitidig omgang med hekkesaksa hver høst. Han startet opp her i 2008. Da han startet opp, var mye av hekken relativt nyplantet, og han har klart å holde tritt med å forme bredde og høyde på riktig nivå. Først nå det siste året har han erkjent at han ikke kan bli her evig, og har videreført sine kunnskaper om stell av hekk til også de andre ansatte på gravplassen.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"