Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.11.00

Til:1.3.2020 - kl.12.15

Sted:Teie kirke

Arrangør:

1. søndag i fastetiden

Gudstjeneste ved kantor Kristin Vold og prostiprest Kari Robinson.

Søndagsskole for barn til og med 4. trinn samtidig med gudstjenesten.