Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.30

Sted:Tønsberg domkirke

Arrangør:

I pinsen blir det to store fellesgudstjenester for menighetene i Domprostiet.

1.pinsedag 20.mai: Høytidsgudstjeneste i Tønsberg Domkirke kl.11.00.

Biskop Per Arne Dahl taler.

Etter gudstjenesten blir det bevertning og stands i domkirkeparken der misjonsorganisasjonene er representert. I år er Israelsmisjonen særskilt samarbeidspartner.