Diakoni og omsorg

Diakoni er menighetens omsorgsarbeid. I Færder har vi 3 flotte diakonimedarbeidere og mange tiltak for eldre, syke, funksjonshemmede og unge. 

Se linker under for hvert enkelt tiltak eller ta gjerne kontakt med en av diakonene.

Kontaktinformasjon for Færder kirkelige fellesråd

Kirkekontoret i Færder

Borgheim menighetssenter

Postadresse:

Postboks 133

Rektorveien 2

3163 Nøtterøy

 

 

 

 

E-post adresse:

postmottak@faerder.kirken.no

Tlf nr 33 35 11 80

 

 

Telefon og besøkstid:

Kirkekontor: 33351180

Man.-fre. 09:00 – 15:00