Om oss

I Fjell kommune har vi 3 kyrkjer og sokn: Fjell, Landro og Foldnes. Kvar kyrkje har sitt eige sokneråd, som er et vald styringsorgan. Fjell sokneråd har 6 faste valde representanter i tillegg til prest. Konkret har soknerådet ansvar for kyrkjelydsvekst i soknet, dette inkluderer gudstenesteliv, dåps- og konfirmasjonsopplæring, musikklivet, diakoni, barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon.