Konfirmasjonsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.8.2021 - kl.13.00

Til:22.8.2021 - kl.14.00

Sted:Torsnes kirke

Arrangør:

NYE DATOER 2021 KONFIRMASJONS-GUDSTJENESTER PÅ ØSTSIDEN:

 

Borge menighet:

 

Lørdag 11.september (Kjølberg skolekrets)

 

Søndag 12.september (Borge og Årum skolekrets)

 

Lørdag 18.september (Torp skolekrets)

 

Søndag 19.september (Begby skolekrets)

 

 

Torsnes menighet:

 

Søndag 22.august

 

 

Østre Fredrikstad menighet:

 

Søndag 29.august