Kirken i Fredrikstad følger med på utviklingen i koronasituasjonen

Kirken i Fredrikstad ønsker å sikre godt smittevern i alle kirkelige sammenhenger, og tilpasser virksomheten etter gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

Vi oppdaterer denne nyhetssiden fortløpende etter hvert som vi mottar ny, relevant informasjon. Siste oppdatering: tirsdag 28. oktober 2020.

Covid-19-pandemien har vart lenge og mange kjenner belastningen med alt smittevernarbeidet. Myndighetene fortsetter å fortelle oss hvor viktig det er å holde ut for å unngå ny smitteoppblomstring.

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, dette gjelder også gudstjenester og kirkelige handlinger. Forutsetningen er at det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand/sine nærmeste. Maksimalt antall til stede vil derfor være ulikt fra hver kirke og hvert kapell: 

 • Borge kapell: 60
 • Borge kirke: 48
 • Domkirken: 200
 • Gamle Glemmen kirke: 30
 • Glemmen kirke: 150
 • Gressvik kirke: 114
 • Kjølstad kirke / med åpent bakrom: 38 / 48
 • Kråkerøy kapell: 30
 • Leie kapell: 95
 • Onsøy kapell: 30
 • Onsøy kirke: 167
 • Rolvsøy kapell: 50
 • Rolvsøy kirke: 90
 • Torsnes kirke: 48                 
 • Vestre Fredrikstad gravlunds kapell: 50
 • Østre Fredrikstaqd gravlunds kapell: 50
 • Østre Fredrikstad kirke: 150

Registrering av frammøtte: Myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hvem som har deltatt, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing. For å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over hvem som deltar i gudstjenester og kirkelige handlinger, denne slettes etter 10 dager. 

Barne- og ungdomsarbeidet kan også gradvis gjenopptas, og her vil konfirmantene bli prioritert. Øvrig aktivitet vil gradvis kunne gjenopptas, ut fra retningslinjer i smittevernveiledere for samtaler/diakoni og kor/kirkemusikk. 

Uteleie av menighetssentrene er nå igjen mulig. Private sammenkomster i leide lokaler har en grense på maksimalt 50 deltakere, og det er egne regler om hvordan servering kan organiseres. Kirketorget svarer på henvendelser om utleie.

Videre organisering av kirkelige handlinger

Gudstjenester: Det gjennomføres gudstjenester etter vanlig turnus, med begrensning i antall tilpasset kirkerommet, og registering av frammøte.

Konfirmasjon: Konfirmantundervisning for de som skal være konfirmanter i 2021 har nå startet opp. Kontakt Kirketorget for å få nærmere informasjon. 

Dåp – vil fortsatt fortrinnsvis skje i egne dåpsgudstjenester i de minste kirkene, og i hovedgudstjenesten søndag formiddag der det er rom for det.

Begravelser og bisettelser gjennomføres. Antallet frammøtte må fortsatt begrenses, men er nå utvidet til maksimalt 200 personer, der kirken/kapellet er stort nok. Les en egen nyhetsoppdatering om tiltak ved begravelser her.

Bryllup kan gjennomføres med maksimalt 200 til stede, hvis kirken er stor nok.

Samtaler i tilknytning til gravferd, dåp, bryllup og sjelesorg er nå mulig å gjennomføre som personlige møter. Prest eller diakon kan ikke komme inn i private hjem, men møter de som ønsker samtale i kirkens lokaler hvor smittevern er ivaretatt. Ved symptomer på luftveisinfeksjon eller når noen er i karantene må fysiske møter unngås. Da gjennomføres samtaler på telefon/video. Hvis du ønsker noen å snakke med, er det alltid mulig å kontakte kirketorget i de vanlige åpningstidene.

Er du usikker på noe? Kontakt oss via Facebook.

Kirketorget i Nygaardsgt 28 er igjen åpnet besøk fra publikum, mandag - fredag kl 10 - 14, og for henvendelser på telefon 69 95 98 00 mellom kl 09 - 15 mandag til fredag; epost: post@fredrikstad.kirken.no.

Må selv ta ansvar

Det er også verdt å minne om at personer som er i en risikogruppe selv må ta ansvar for å unngå situasjoner som innebærer smittefare.

Hovedpunkter fra smittevernveilederen for gudstjeneste og kirkelige handlinger:

 • Inntil 200 personer tilstede, registrering av frammøte
 • Minst 1 meter avstand mellom hver person
 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Rutiner for håndhygiene og renhold
 • Minst mulig berøring og bruk av felles utstyr

Bakgrunn

Den 10. mars kom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet med oppdaterte nasjonale retningslinjer ift. større arrangement. 12. mars er tiltakene skjerpet ytterligere. Tiltakene handler om et samfunnsansvar vi alle har: å unngå at smitte brer seg, av hensyn til de som er i risikogruppen. Målet er å begrense smitte. Strategien for å nå dette, er å unngå at mange blir syke samtidig.

Fungerende domprost i Fredrikstad og kirkevergens ledergruppe, vurderer situasjonen fortløpende. Situasjonen kan endre seg raskt, og vi følger til enhver tid anbefalinger fra kommune og helsemyndigheter. Både folkehelseinstituttet og kommunen legger kontinuerlig ut oppdatert informasjon på sine hjemmesider:

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"