Borge menighetskor

Praktisk informasjon

Fra:12.2.2019 - kl.19.00

Til:12.2.2019 - kl.21.00

Sted:Kjølstad 1. etasje

Arrangør: