Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Prest Jon Albert Ihlebæk

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.30

Sted:Onsøy kirke

Arrangør: