Digital gudstjeneste (Facebook) med innsettelse av ny sokneprest

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Domkirken kirkerom

Arrangør:

Vi tar i mot menighetens nye sokneprest Endre Fyllingsnes.

Domprost Kari Mangrud Alvsvåg.

Domkantorene Tore Erik Mohn og Dan Rene Dahl.