Søndagsmesse. Ihlebæk Reformasjonstema "Nåden alene"

Praktisk informasjon

Fra:27.8.2017 - kl.11.00

Til:27.8.2017 - kl.12.00

Sted:

Arrangør: