Gudstjenester

Hver søndag klokken 11 feires det gudstjeneste i Domkirken. Det er alltid nattverd, og kirkekaffe i Domkirkekjelleren etter gudstjenesten (med unntak av i skolens ferier).

Gudstjenestene i Fredrikstad domkirke preges av høytidelighet og musikk. Det brukes mye ressurser på å skape et musikalsk bilde som passer seg i domkirkens kirkerom. Messemusikken løftes frem av to dyktige domkantorer og flere begavede kor som er knyttet til kirken. 
Menigheten skal føle seg som en del av en vakker opplevelse i gudstjenesten. Nybakte foreldre som bærer frem et barn til dåp, ungdom som utforsker sin tro, voksne og eldre som vil lytte til Guds ord og delta i salmesangen; alle skal føle seg velkommen i vår kirke.