Gudstjenester

Hver søndag klokken 11 feires det gudstjeneste i Domkirken. Det er alltid nattverd, og kirkekaffe i Domkirkekjelleren etter gudstjenesten (med unntak av i skolens ferier).

Gudstjenestene i Fredrikstad domkirke preges av høytidelighet og musikk. Det brukes mye ressurser på å skape et musikalsk bilde som passer seg i domkirkens kirkerom. Messemusikken løftes frem av to dyktige domkantorer og flere begavede kor som er knyttet til kirken. 
Menigheten skal føle seg som en del av en vakker opplevelse i gudstjenesten. Nybakte foreldre som bærer frem et barn til dåp, ungdom som utforsker sin tro, voksne og eldre som vil lytte til Guds ord og delta i salmesangen; alle skal føle seg velkommen i vår kirke.

 

Kontaktinformasjon for Domkirken menighet

Fredrikstad domkirke menighet

Kontoradresse: Nygaardsgt. 28, 1606 Fredrikstad.

Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

E-post: domkirken-menig@fredrikstad.kirken.no. Telefon sentralbord, ma - fre 09 - 15: 69959800