Oppdagerklubben

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2021 - kl.17.00

Til:2.2.2021 - kl.18.30

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør:

Klubb i Glemmen kirkes menighetssal for barn i 1.-3. klasse annenhver tirsdag