Oppdagerklubben

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2020 - kl.17.00

Til:6.10.2020 - kl.18.30

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør:

Klubb for barn i 1.-3.trinn i menighetssalen, Glemmen kirke

annenhver tirsdag kl 17.00-18.30

påmelding til  livvra@fredrikstad.kirken.no