Gudstjenester

I Gressvik og Onsøy menigheter har vi i flere år hatt aktive grupper med frivillige gudstjenestemedarbeidere: kirkeverter, dåpsverter, tekstlesere og...

 

Kirkekevert og dåpsvert

Disse to vertene  skal bidra til at folk føler seg velkomne i gudstjenesten. Vertene skal gi informasjon og kunne svare på spørsmål.

 

 

Tekstleser

De faste tekstleserne deltar i vanlige gudstjenester (ikke i familiegudstjenester) og leser normalt to tekster. Tekstleser kan også lese ved dåpen.

 

 

Forbønnsleder

Det er presten som velger hvilke bønner som skal brukes, men det gjør godt at ulike stemmer lyder i gudstjenesten. Forbønnslederen kan også være med å forberede bønnene. 

 

Vi trenger flere gudstjenestemedarbeidere både i Gressvik og Onsøy. Du kan avtale direkte med prest eller betjeningen på menighetskontoret om hvor ofte de ønsker å delta, f.eks. én gang i kvartalet eller oftere. Kontoret setter så opp gudstjenestelister og fordeler medarbeiderne for ett kvartal om gangen.
 Sogneprest i Gressvik: Kåre Rånes (41474794).  Sogneprest i Onsøy: Lars Tangedal (99787199). 

 

Kontaktinformasjon for Onsøy og Gressvik menighet

Onsøy og Gressvik menighetskontor

Storveien 2
1621 Gressvik

Besøkstid: Mandag til fredag 10-14

Postadresse: 

Postboks 1428
1602 Fredrikstad

E-post:

Telefon sentralbord, mandag - fredag 09 - 15: 69 95 98 00