Diakoni og omsorg

Kirkens omsorgstjeneste

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Vi ønsker å vise evangeliet i praksis. Vi er skapt til å ta vare på og ha omsorg for hverandre.

Det handler om å være tilstede hos og for mennesker som på ulike måter ønsker fellesskap og nærvær. Dette gjør vi gjennom ulike tiltak og aktiviteter.

Disse knytter seg til omsorg, fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.

Kontaktinformasjon for Østre Fredrikstad menighet

Menighetskontoret har adressen: Borgarveien 1, 1633 Gamle Fredrikstad

Østre Fredrikstad kirke har adressen: Kirkegaten 25, 1632 Gamle Fredrikstad

E-post: ostrefrstad-menig@fredrikstad.kirken.no

Telefon sentralbord, mandag - fredag 09 - 15: 69 95 98 00