Aktiviteter for voksne

LESEVÆRELSE I GAMLEBYEN

En åpen møteplass - et samarbeid mellom Østfold hvalfangerklubb, sjømannskirken og Østre
Fredrikstad menighet hver 3. onsdag i måneden kl 12-14 på Betania
Møtedatoer: 15. nov 13. des  julefest!

Åpent for alle - hjertelig velkommen !

 

ØSTRE FREDRIKSTAD KIRKEFORENING

holder sine møter på Betania menighetssenter, normalt siste tirsdag i måneden kl 19.00
Programmet inneholder interessante foredrag/kåserier, andakt, sang, loddsalg og bevertning.
Eget "huskor" deltar på de fleste møtene.

Du er hjertelig velkommen!

Neste møte er 28. november. Høyskolelektor Per Reinert Eriksen: Barnetro -voksentro

Har du spørsmål, kontake Johannnes E. Pettersen 69 32 22 12

Betania menighetssenter har adresse kasernegt. 52 i Gamlebyen. Kart finner du via linken under bilde.

Kontaktinformasjon for Østre Fredrikstad menighet

Menighetskontoret har adressen: Borgarveien 1, 1633 Gamle Fredrikstad

Østre Fredrikstad kirke har adressen: Kirkegaten 25, 1632 Gamle Fredrikstad

E-post: ostrefrstad-menig@fredrikstad.kirken.no

Telefon sentralbord, mandag - fredag 09 - 15: 69 95 98 00