Ni lesninger kirkekoret v/ Jon Albert Ihlebæk

Praktisk informasjon

Fra:22.12.2019 - kl.11.00

Til:22.12.2019 - kl.12.15

Sted:Rolvsøy kirke

Arrangør:

Ni lesninger og sanger. I engelsk kirkeliv har man fra gammelt av tatt vare på noen gudstjenesteformer som i vår tradisjon er mer eller mindre borte, - den gamle kirkes tidebønner bl annet. Det er i denne tradisjonen vi befinner oss når vi i dag samles om "Nine lessons and carols". Sangen og musikken minner mest om en kirkekonsert, men samtidig er det liturgiske ivaretatt ved lesninger og bønn. Det inngår ikke preken i denne gudstjenesten. Formen gir rom for meditasjon og ettertanke. Menigheten deltar på fellessangene. Velkommen til en annen type stillferdig gudstjeneste. 4. Søndag i advent er gledens søndag, åpenhetens søndag; Gudstjenesten peker fram mot jula som står for døren. Velkommen!