Bidra i Rolvsøy menighet

Menigheten trenger deg!

Det er mange måter å bidra på i Rolvsøy menighet. Kanskje du har lyst til å bidra i menighetens barne- og ungdomsarbeid? Eller har du lyst til å være frivillig i gudstjenesten som gudstjenestemedarbeider? Liker du å skrive eller å ta bilder? Da er kanskje menighetsbladet noe for deg. Eller liker du å bake eller lage mat? Kanskje du vil bidra på lørdagstreffet? Eller kjøre som ikke kommer seg til kirken på egenhånd, noen til og  til gudstjenester eller andre arrangement?

Oppgavene er mange og konkrete, og det er bruk for deg! Ta kontakt om du ønsker å bidra!

Kontaktinformasjon for Rolvsøy menighet

ROLVSØY KIRKE, kapell og menighetssenter ligger samlet i Kirkeveien 50.

Menighetskontoret ligger i Rolvsøy Rådhus, inngang i underetasjen.

Adresse:

Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy.

MENIGHETSKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Menighetskontoret er åpent er tirsdag til torsdag kl.09.00-13.00.

I skolens ferier er åpningstidene noe redusert:

Tirsdag og torsdag kl.10.00-12.00.

Telefon daglig leder: 69 95 98 50.

E-post: rolvsoy-menig@fredrikstad.kirken.no

KIRKETORGET

I Fredrikstad betjener alle menighetene i Fredrikstad.

Kirketorget er åpent mandag til fredag kl.09.00-15.00.

Telefon: 69 95 98 00.