Gudstjeneste Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.10.2021 - kl.10.00

Til:3.10.2021 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Blå Kors Norge
Nattverd
Dåp