Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.10.00

Til:22.11.2020 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Johs Fjellseth
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Biri Menighetsblad