AVLYST Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.10.00

Til:31.1.2021 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Bibel og språk i Mali
Nattverd
Dåp