Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.10.00

Til:22.4.2018 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Haraldur Ørn Gunnarsson
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Biri Menighetsarbeid
Nattverd