Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2018 - kl.10.00

Til:18.2.2018 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Biri Menighetsarbeid
Nattverd