Høymesse Bråstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Bråstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Roger Brevik
Organist: Anders Byfuglien
Offerformål: Bråstad Kirkemusikkarbeid
Nattverd
Dåp