Gudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Merknader: Menighetens årsmøte etter gudstjenesten
Nattverd
Dåp