Gudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.10.2021 - kl.11.00

Til:31.10.2021 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Bønn for Den norske kirke
Nattverd
Dåp