Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Trosopplæringarbeid
Nattverd