Gudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.9.2021 - kl.11.00

Til:12.9.2021 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd