Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.7.2019 - kl.11.00

Til:7.7.2019 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden
Liturg: Nils Kaare Erlimo
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd