Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15. søndag i treenighetstiden
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Engehaugen Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp