Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd
Dåp