Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.9.2020 - kl.11.00

Til:6.9.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd