Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Kirkemusikkarbeid
Nattverd
Dåp