Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2020 - kl.11.00

Til:20.12.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i adventstiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Engehaugen Trosopplæringarbeid
Nattverd
Dåp