Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd
Dåp