Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp