Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.12.2019 - kl.11.00

Til:29.12.2019 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag etter jul
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Menighetsarbeid
Nattverd