Høymesse Engehaugen Kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Engehaugen Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Gregers Lundh
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Menighetens Misjonsengasjement
Nattverd
Dåp