Skolegudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.12.2019 - kl.09.30

Til:18.12.2019 - kl.10.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Christian Sporild