Forenklet gudstjeneste med nattverd Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.19.00

Til:18.4.2019 - kl.20.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Ole Jacob Nyhus
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Misjonsprosjekt: Bibel og språk i Mali
Nattverd