Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik Kirkemusikkarbeid
Nattverd