Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Hilde Engevold, Ole Jacob Nyhus
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik Trosopplæringarbeid
Nattverd