Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Nils Kaare Erlimo
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik Kirkemusikkarbeid
Merknader: Elisabeth Nesje Sandnes, solist
Nattverd