Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.11.2017 - kl.11.00

Til:19.11.2017 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 24. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gregers Lundh
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik Kirkemusikkarbeid
Nattverd
Dåp