Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.9.2021 - kl.11.00

Til:5.9.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Benkeputer i Hunn kirke
Nattverd
Dåp