Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.8.2021 - kl.11.00

Til:8.8.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11. søndag i treenighetstiden
Liturg: Benjamin Olsen
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Kirkens SOS Innlandet
Nattverd
Dåp