Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Menighetsarbeid
Merknader: Menighetens årsmøte umiddelbart etter gudstjenesten
Nattverd
Dåp