Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Trosopplæringarbeid
Nattverd
Dåp