Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.10.2021 - kl.11.00

Til:31.10.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp