Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:5.6.2017 - kl.11.00

Til:5.6.2017 - kl.12.00

Sted:Eiktunet

Arrangør:Hunn menighet

Jens dale. Felles gudstjeneste for Hunn, Bråstad og Vardal.