Høymesse Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp